Ocena brak

Pełnopłetwe - Dżamety, Kormorany, Fregaty

Autor /Anetka Dodano /31.01.2012

Rząd pełnopletwych to sześć rodzin ptaków. Większość z nich to ptaki morskie. Wspólną cechą gatunków z tego rzędu jest to, że są one jedynymi ptakami mającymi wszystkie cztery palce u nóg spięte błoną pływną. Ponadto wszystkie z nich mają duże wole. Większość gatunków to rybożercy. Ważnym elementem diety gatunków tropikal­nych są głowonogi.
Dżamety występują na płn. Atlantyku i morzach okalających płd. Afrykę i Australię. Gatunki te bar­dzo efektownie polują na ryby, spadając do wody z dużych wysokości, podobnie jak pelikany bru­natne, spotykane na wodach wybrzeży amerykań­skich i w pobliżu Wysp Galapagos.
Kormorany również występują na przybrzeż­nych wodach morskich, chociaż niektóre gatunki wolą zbiorniki śródlądowe. Występują nieomal na wszystkich kontynentach i doskonale nurkują, ła­piąc ryby pod wodą. Ofiarę chwytają długimi, ha­kowatymi dziobami, opatrzonymi dodatkowo kost­nym tworem u nasady czaszki, usprawniającym poławianie zdobyczy. Blisko spokrewnione z kor­moranami są wężówki, których dzioby, w prze­ciwieństwie do dziobów kormoranów, są proste jak sztylety i po bokach spłaszczone.
Fregaty są dużymi ptakami morskimi, spotyka­nymi nad tropikalnymi morzami. Gniazdują na małych wyspach oceanicznych. Ich nazwa wiąże się z sylwetką w locie, która ma dużo dostojeństwa i piękna, a także z „pirackim" trybem życia, gdyż ptaki te zdobywają pokarm przede wszystkim w ten sposób, że długo ścigając inne gatunki, zmu­szają je do tego, aby zwróciły zawartość wola, którą chwytają w powietrzu.

Podobne prace

Do góry