Ocena brak

Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Może nim być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Strona udziela pełnomocnictwa na piśmie lub ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo może zostać uwierzytelnione poprzez: adwokata, radcę prawnego, poświadczony urzędowo odpis lub oryginał. W sprawach mniejszej rangi organ administracji nie musi żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest członek rodziny.

Podobne prace

Do góry