Ocena brak

Pełnomocnictwo do zawierania umów międzynarodowych

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Za przedstawiciela państwa do przyjęcia, ustalenia autentycznego tekstu umowy lub w celu wyrażenia zgody państwa na związanie się umową uważa się osobę, która przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo, albo też z praktyki zainteresowanych państw wynika, że państwa pragną uznać daną osobę za pełnomocnika nawet bez wymaganego pełnomocnictwa. Z tytułu pełnionych funkcji, bez pełnomocnictwa, można uznać za pełnomocników następujące osoby:

- szefowie państw, rządów i ministrów zagranicznych – dla wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy

- szefów misji dyplomatycznych – dla przyjęcia tekstu umowy

- przedstawicieli akredytowanych przez państwa bądź na konferencji międzynarodowe, bądź przy organizacji międzynarodowej lub jednym z jej organów – dla przyjęcia tekstu umowy na danej konferencji, w danej organizacji lub w danym organie.

Jeżeli osoba nieupoważniona dokona jakiś czynności związanych z zawarciem danej umowy, umowa może zostać uznana za ważną, jeśli czynności te zostaną później przez państwo potwierdzone.

Pełnomocnictwo, według konwencji wiedeńskiej art. 2, jest to dokument wystawiony przez kompetentną władzę państwową, wyznaczającą pewną osobę lub osoby do reprezentowania państwa w negocjowaniu, przyjęciu lub ustalania autentycznego tekstu traktatu, w wyrażeniu zgody państwa na związanie się traktatem lub dokonaniu jakiekolwiek czynności związanej z traktatem.

Podobne prace

Do góry