Ocena brak

Pełnomocnictwo

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

= uczestnikiem jest mocodawca i pełnomocnik.

RODZAJE:

OGÓLNE – kiedy mocodawca upoważnia pełnomocnika do dokonania wszystkich czynności prawnych

RODZAJOWE – mocodawca nadaje prawo we własnym imieniu pełnomocnikowi tylko jednego rodzaju

SZCZEGÓLNE – mocodawca upoważnia pełnomocnika, aby dokonał we własnym imieniu szczególną czynność prawną.

ŁĄCZNE – występuje wtedy, kiedy jest kilku pełnomocników, mocodawca umocował tych pełnomocników jednocześnie, łącznie aby dokonali czynności prawnej

WSPÓLNE – ma miejsce gdy jest kilku mocodawców i jeden pełnomocnik, w takim wypadku pełnomocnik, przedstawia interesy kilku mocodawców

PROCESOWE – (materialne) gdy pełnomocnik, dokonuje jakiejś czynności prawnej

Kiedy pełnomocnictwo nadaje sam mocodawca to stosunek ten nazywamy głównym, ale może być sytuacja, kiedy pełnomocnik nie może dokonać czynności prawnej w imieniu mocodawcy. W takim wypadku przenosi to upoważnienie na inna osobę – pełnomocnictwo substytutywne (pochodne od głównego). Zachodzi w przypadkach przewidziane przez przepisy prawa i kiedy to umocowanie nadaje mocodawca

FORMA:

= pełnomocnictwo być w formie pisemnej lub notarialnej

Podobne prace

Do góry