Ocena brak

Pęknięcie macicy

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Określenie i podział. Macica pęka najczęściej podczas porodu, ale zdarzają się również pęknięcia w czasie ciąży. Rozróżniamy trzy zasadnicze rodzaje pęknięć:

1. Pęknięcie retrakcyjne — na skutek nadmiernego rozciągania dolnego odcinka w związku z niestosunkiem porodowym.

I, Pęknięcia urazowe, których przyczyną  są nieprawidłowo wykonywane zabiegi położnicze, najczęściej obroty.

3. Pęknięcia samoistne, występujące w ciąży lub w czasie porodu prawidłowego, pod wpływem samych skurczów macicy, bez u-chwytnej przyczyny.

Najczęstszym miejscem pęknięcia macicy jest dolny odcinek (pęknięcie retrakcyjne i urazowe), przy czym pęknięcie może przebiegać poprzecznie, w pobliżu pierścienia skurczowego lub podłużnie z boku macicy. Czasem może wystąpić poprzeczne oderwanie się macicy od sklepień. Rzadziej macica pęka w trzonie (pęknięcie samoistne), zwykle w bliźnie po przebytych operacjach na macicy (cięcie cesarskie, wyłuszczenie mięśniaków).

W zależności od rozległości pęknięcia dzielimy na:

a)    zupełne (pęknięciu ulega mięsień na całej grubości wraz z otrzewną, tak że płód może urodzić się do wolnej jamy otrzewnowej;)

b)    niezupełne — otrzewna jest nienaruszona, mięsień macicy może ulec pęknięciu częściowemu lub całkowitemu.

Przyczyny. Pęknięcia retrakcyjne są wywołane niestosunkiem porodowym w następstwie nieprawidłowych położeń płodów lub zwężonej miednicy (położenia poprzeczne, skośne, odgięciowe, nieosiowość, wodogłowie, płody olbrzymie).

Pęknięcia urazowe wywołane są najczęściej podczas nieprawidłowo wykonywanych zabiegów, np. obrót przy położeniu poprzecznym i brak ruchomości płodu, rozkawalenie płodu, kleszcze, ręczne wydobycie łożyska; rzadziej powstają pęknięcia na skutek urazu zewnętrznego, np. kopnięcie czy brutalne wygniatanie macicy.

Pęknięcia samoistne są najczęściej spowodowane zmianami patologicznymi w mięśniu macicy jak stare blizny pooperacyjne, stany po przebytym wrośniętym łożysku, niedorozwój macicy, wady rozwojowe.

Niekiedy przyczyną pęknięcia macicy może być niewłaściwe stosowanie wyciągów tylnego płata przysadki (nadmierne dawki w niewłaściwym czasie).

Pęknięcia macicy zdarzają się przeważnie u wieloródek między 30 a 40 r.ż.

Objawy zagrażającego pęknięcia: czynność porodowa jest zachowana, pierścień skurczowy przebiega znacznie wyżej niż w warunkach prawidłowych, a więc zbliża się do pępka, bolesność i napięcie macicy, zwłaszcza dolnego odcinka — nawet w przerwie między bólami, napięcie więzaała obłego macicy widoczne przez powłoki, niepokój rodzącej, tętno przyspieszone, temperatura ciała podwyższona.

Należy pamiętać, że objawy zagrażającego pęknięcia ihacicy występują w pęknięciach typu retrakcyjnego; w urazowych i samoistnych może ich nie być.

Objawy dokonanego pęknięcia: nagły ból brzucha lub podbrzusza, ustanie czynności porodowej, objawy zapaści i wstrząsu (tętno nitkowate, bladość powłok, chora zlana potem). Badaniem zewnętrznym wyczuwa się w jamie brzusznej dwa guzy: jeden — to macica obkurczona, drugi — to płód urodzony do jamy brzusznej. Tętna płodu brak. Badaniem wewnętrznym nie wyczuwa się części przodującej, która uprzednio była wyczuwalna.

Leczenie. W zagrażającym pęknięciu podanie środków znoszących skurcze i jak najszybsze opróżnienie macicy, najlepiej przez cięcie cesarskie, zwłaszcza jeśli jest nadzieja na uratowanie płodu. Jeśli poród może być zakończony dołem, to po zabiegach pochwowych konieczna dokładna kontrola jamy macicy.

Przy dokonanym pęknięciu macicy matkę może uratować natychmiastowe otwarcie jamy brzusznej połączone z wydobyciem płodu, zeszyciem lub odcięciem nadpochwowym macicy oraz masywne przetaczanie krwi.

 

Podobne prace

Do góry