Ocena brak

Pedosfera - GLEBY STREFOWE

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

-Gleby tundrowe- występują na wieloletniej zmarzlinie w klimacie subpolarnym. Są płytkie i słabo wykształcone. Zawartość próchnicy wynosi w nich tylko 1-2%. Uprawiane są rzadko, jedynie po odpowiednich zabiegach rolniczych. (północne krańce kontynentów: Europy, Azji, Ameryki Pół.)

-Bielice- powstają w klimacie umiarkowanym chłodnym. Są typowe dla strefy lasów iglastych. Poziom próchniczy mają wysoko rozwinięty. Wysoka kultura rolna (nawadnianie, nawożenie) zmienia właściwości fizyczne i chemiczne gleby, powodując jednocześnie wzrost zasobności w próchnicę do 2-3% (północna i środkowa Europa, Nizina Wschodnioeuropejska, obszar Kanady i północna część USA)

-Gleby brunatne i płowe- występują w klimatach umiarkowanych morskich. Charakteryzują się zawartością próchnicy ok. 2-3%. Są typowe dla strefy lasów mieszanych i liściastych. Dają wysokie plony przy odpowiednim, intensywnym nawożeniu. (zachodnia Europa, Azja- Mandżuria, Korea i Japonia, Afryka Południowa, wschodnia Australia, północno-wschodnia część USA).

-Czarnoziemy- tworzą się na lessach klimatów umiarkowanych. Mają bardzo bogaty poziom próchnicy 8-15%. Zawierają dużo składników odżywczych, są bardzo żyzne. (południowo0wschodnia Australia, Ukraina, pampa argentyńska, prerie Ameryki Północnej)

-Gleby kasztanowe- to gleby obszarów ciepłych i suchych, typowe dla stepów, o zawartości próchnicy 3-4%. Odpowiednio nawadniane dają bardzo wysokie plony. (prerie w USA, południowa Argentyna, Eurazja na północ od Morza Kaspijskiego i Jeziora Aralskiego, centralna Mongolii, południowo-zachodnia Australia, na północ od Kalahari).

-Szaroziemy pustynne- brak roślinności i niedobór wody powoduje niski poziom próchnicy (1-1,2%) i szybki jej rozkład, dając glebom ledwo szarawe zabarwienie. Na olbrzymich obszarach pustyń brak jest w ogóle gleby, ponieważ warstwa zwietrzeliny nie jest tu przetworzona przez organizmy żywe. Pustynne grunty, po dłuższych i bardzo kosztownych procesach nawadniania i odsalania, mogą nadawać się do uprawy. (Największe pustynie świata- Sahara, pustynie Azji i Australii)

-Czerwonoziemy- (żółtoziemy, lateryty) to gleby obszarów okołorównikowych. Czerwonawa barwa tych gleb pochodzi od dużej zawartości związków żelaza. Są one ubogie w próchnicę (ok.1%), gdyż mimo, że rozkład ciał organicznych przebiega bardzo szybko (wysoka temp.), duża ilość opadów powoduje niszczenie warstwy próchniczej. Są to gleby mało urodzajne, trudne do uprawy. ( Amazonia, Ameryka Środkowa, Afryka Równikowa i północna Australia).

Podobne prace

Do góry