Ocena brak

Pedosfera - GLEBY ASTREFOWE

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

-Mady- występują wzdłuż dolin rzecznych i na obszarach delt. Są bardzo żyzne i bardzo bogate w próchnicę. Powstają w wyniku osadzania ilastych i organicznych substancji w czasie wylewów rzek.

-Rędziny- tworzą się na podłożu wapiennym, głównie w klimatach umiarkowanych. Są płytkie, ale zasobne w próchnicę, urodzajne, ale trudne do uprawy. Na obszarach klimatu śródziemnomorskiego tworzą odmianę o mniejszej zawartości próchnicy, tzw. "terra rossa".

-Gleby bagienne-tworzą się na terenach występowania bagien. Są mało urodzajne, nawet po osuszeniu.

-Czarne ziemie-występują na obszarach pobagiennych, przy obniżonym poziomie wód gruntowych na terenach zanikających jezior. Są bardzo żyzne, ale trudne do uprawy.

-Gleby górskie- występują na obszarach wszystkich gór świata, nie posiadają wykształconego profilu glebowego, są płytkie i mało żyzne.

Podobne prace

Do góry