Ocena brak

PEDESTAL - operacja 1942 r.

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Wielka operacja konwojowa, której celem było dostarczenie zaopatrze­nia dla *Malty. Rozpoczęła się 3 sierpnia 1942 r.; z Wysp Brytyj­skich wyruszyło 14 statków. Ich osłonę (dowódca wiceadm. E. Syfret) stanowiły pancerniki *Nelson i *Rodney, 6 krążowników, krążow­nik przeciwlotniczy, 24 niszczyciele, osłonę lotniczą zapewniały lotni­skowce * Victorious, hu/omitable, *Eagle; w operacji zaangażowano również 8 okrętów podwodnych, które miały zaatakować okręty wło­skie wyruszające z portów do ataku na konwój. W celu odwrócenia uwa­gi Włochów 10 sierpnia wyszedł z portu w Aleksandrii konwój 5 pu­stych statków.

Główny konwój został wykryty 10 sierpnia w południe przez samo­loty nieprzyjacielskie i wkrótce stał się celem ataków włoskich i nie­mieckich okrętów podwodnych, sa­molotów i ścigaczy torpedowych, które do 13 sierpnia zatopiły lotni­skowiec Eagle, krążownik Cairo i krążownik przeciwlotniczy Man­chester (ciężko uszkodzony, za­topiony przez własne kutry torpe­dowe), 1 niszczyciel i 9 statków oraz uszkodziły lotniskowiec In­domitable i 2 krążowniki. Statki, które ocalały z pogromu, do­starczyły na Maltę ok. 32 tys. t zaopatrzenia.

Podobne prace

Do góry