Ocena brak

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Wiodące nurty teoretyczne w pedagogice specjalnej

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

a) kompensacja – dominuje w rehabilitacji niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, umysłowo upośledzonych, niepełnosprawnych ruchowo. Jest ona realizowana w szkołach zaliczanych do danego działu pedagogiki specjalnej

b) terapia – dotyczy zwłaszcza przewlekle chorych; usprawnia dzieci i dorosłych, uczy umiejętności przetrwania krytycznych dla nich momentów czy długiego okresu leczenia

c) resocjalizacja – ma zahamować zagrożenie szkodliwe społecznie, odruchy warunkowe oraz stereotypy dynamiczne i wytworzyć w ich miejsce odruchy i stereotypy akceptowane. Zadaniem pedagogów jest ich doprowadzić do interionalizacji norm.

Podobne prace

Do góry