Ocena brak

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Przedmiot i podmiot pedagogiki specjalnej

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

Pedagogika specjalna jest nauką o nauczaniu i wychowaniu osób odbiegających od normy psychofizycznej.

Przedmiotem jej badań oraz zastosowań są głównie dzieci, które w skutek złego stanu zdrowia, uszkodzenia lub braku analizatorów zmysłowych bądź narządów ruchu, albo też wskutek niewydolności mózgu, wymagają specyficznych metod wychowania i terapii nauczania. Ich rozwój jest utrudniony, a niekiedy nawet ograniczony nieodwracalnie jak ma to miejsce u dzieci upośledzonych umysłowo. Pedagogika specjalna zajmuje się również młodzieżą nieprzystosowaną społeczne i wymagającą specyficznych metod resocjalizacji, skutek konfliktu z prawem i normami społeczno-moralnymi. Przedmiotem omawianej nauki są także dorośli, potrzebujący rehabilitacji.

Podobne prace

Do góry