Ocena brak

Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Osoby będące przedmiotem i podmiotem pedagogiki specjalnej

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

Osoby będące przedmiotem i podmiotem pedagogiki specjalnej można podzielić na:

- z trudnościami w poznawaniu świata i komunikowania się z nim wskutek braku lub uszkodzenia analizatorów zmysłowych

- u których procesy poznawcze przebiegają w sposób nieprawidłowy, wskutek czego mają obraz poznawczy nieadekwatny do rzeczywistości, zdolność do rozumowania ograniczoną i są poniżej normy, mają utrudnione przystosowanie do życia i pracy

- mające z powodu uszkodzenia narządów ruchu lub przewlekłej choroby ograniczoną zdolność do działania, ekspansji, aktywnego udziału w życiu społecznym

- wymagające resocjalizacji, niedostosowane społecznie wskutek zaniedbań i błędów wychowawczych rodziców i szkoły, prowadzących do konfliktu z normami obyczajowymi i prawnymi.

- znacznie przekraczające poziom normy inteligencji i zdolności

Do góry