Ocena brak

Pedagogika specjalna

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Zakres pedagogiki specjalnej obejmuje nauczanie i wychowanie osób, które z powodu zaburzeń psychofizycznych lub społecznych mają utrudniony kontakt z otoczeniem i środowiskiem społecznym.

Pedagogika specjalna dzieli się na:

  1. pedagogikę rewalidacyjną (wychowanie i kształcenie osób z niepełnosprawnością)

  2. pedagogikę resocjalizacyjną (wychowanie i kształcenie osób niedostosowanych społecznie)

W skład pedagogiki rewalidacyjnej (leczniczej) wchodzą:

Podobne prace

Do góry