Ocena brak

Pedagogika rodziny - Uszkodzenia rodziny współczesnej: Nieadekwatność i niedojrzałość rodziców

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

Pojawia się tu problem odwrócenia ról w rodzinie. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: zaspokajanie fizycznych potrzeb dzieci, ochrona przed fizyczną krzywdą, zaspokajanie potrzeb miłości, uwagi i przywiązania, ochrona przed krzywdą uczuciową, troska o moralność swoich dzieci.

Jeśli chodzi o toksycznych rodziców, najczęściej ograniczają się do zaspokajania jedynie fizycznych potrzeb dzieci. Co więcej, to oni wymagają od dzieci, aby się o nich troszczyły. W ten sposób zostają zachwiane role w rodzinie. Rodzice narzucają dziecku odpowiedzialność za siebie jak i za ich samych. Poprzez co dziecko nie ma się od kogo uczyć i kogo naśladować (zostaje mu odjęty ważny czynnik wychowania – modelowanie czyli uczenie się poprzez naśladownictwo). Osobowość dziecka, pozbawiona modelu ról rodzicielskich w swym decydującym okresie rozwoju emocjonalnego jest wystawiona na chaos, dezorientację i często nieudolne eksperymentowanie.

Dziecko ma prawo być dzieckiem przez pewien okres życia i nie można mu dzieciństwa odbierać. Toksyczni rodzice obarczają dzieci ogromną odpowiedzialnością, po czym skrzętnie je rozliczają. Nierzadko bowiem dzieci te doznają porażek nie znając nawet ich przyczyn. To bolesna droga do uformowania niskiej samooceny, poczucia bycia gorszym i winnym. A ponieważ rodzice zachowują się jak bezradne czy nieodpowiedzialne dzieci, ich pociechy czują się zobowiązane do zapewnienia im należytej opieki. Walczą w ich obronie i usprawiedliwiają postawy rodziców.

Podobne prace

Do góry