Ocena brak

Pedagogika rodziny - Funkcje rodziny wg. Zbigniewa Tyszki

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

I. Funkcje biopsychiczne: 

  • prokreacyjna – zaspokajanie potrzeb w kwestii posiadania potomstwa; 

  • seksualna – zaspokajanie potrzeb seksualnych współ małżonków, nie musi być związana z prokreacją;

II. Funkcje ekonomiczne

  • materialno - ekonomiczna – zaspokajanie potrzeb materialnych; 

  • opiekuńczo - zabezpieczająca – troska nad dziećmi i osobami starszymi i chorymi;

III. Funkcje społeczno-wyznaczające

  • klasowa – utrzymanie dziecka w klasie rodziny; 

  • legalizacyjno - kontrolna – rodzice legalizują pewne zachowania(np. przyzwyczajenie do nagości);

IV. Funkcje socjopsychologiczne

  • socjalizacyjna – dostosowanie zachowania do norm obowiązujących w społeczeństwie; 

  • kulturalna – zapoznawanie z dziedzictwem kultury, inkulturacja; 

  • rekreacyjno - towarzyska – umiejętności zachowania się w towarzystwie, spędzania czasu wolnego, spontaniczne kontakty towarzyskie;

  • emocjonalno - ekspresyjna – poparcie, bezpieczeństwo, miłość, kształtowanie wspólnoty rodzinnej, emocjonalnej i intelektualne

Podobne prace

Do góry