Ocena brak

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Przyczyny trudności w uczeniu się

Autor /Beniamin Dodano /01.09.2011

Etiologia trudności w uczeniu się jest złożona i niezwykle zróżnicowana. Czynniki stanowiące ich podłoże wpływają na dziecko najczęściej w spo­sób integracyjny. Nie zawsze można je jednoznacznie ustalić i scha­rakteryzować. U wielu dzieci etiologia ich problemów rozwojowych pozo­staje nieznana.

Pomimo tylu niejasności w literaturze przedmiotu podejmowane są pró­by kategoryzacji przyczyn trudności w uczeniu się. Najczęściej ujmuje się je w 3 grupy:

  1. przyczyny genetyczne;

  2. przyczyny organiczne i biologiczne;

  3. przyczyny społeczne.

Podobne prace

Do góry