Ocena brak

Pedagogika opiekuńcza - Przemiany rodziny

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

Stadia przemian powiązane z formami społeczeństw; wyznaczane poziomem rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego:

  • Rodzina preindustrialna

- tradycyjna;

- XVI-XVII wiek;

- patriarchalna;

- podporządkowana władzy ojca;

- posiadała warsztat produkcyjny;

- role rodzinne i produkcyjne ściśle powiązane;

- duża spójność;

- praca w domu nie dała się oddzielić od produkcyjnej;

- dzieci pracują na rzecz rodziny;

- opieka nad dziećmi powierzana najstarszym córkom;

- opieka nad dziećmi wyłącznie dla kobiet;

- wydzielona rola żywiciela rodziny

  • Rodzina epoki industrialnej

- model rodziny współczesnej;

- dwa pokolenia;

- prowadzone własne gospodarstwo domowe;

- nieprodukcyjna;

- zawodowo pracuje poza domem też żona;

- znaczenia nabierają więzi osobowe;

- grupa bardziej zamknięta wewnętrznie;

- mniej stabilna, podatna na rozpad;

- wiek XIX-XX to wzrost zainteresowania opieka nad dzieckiem; dziecko urasta do podmiotu;

- udział mężów w domu - prace wymagające siły fizycznej i wymagające stosowania dyscypliny wśród dzieci;

- poprawa sytuacji kobiet; nadanie kobietom praw wyborczych, możliwość osiągania wyższego wykształcenia i zawodu;

- równość opieki prawnej nad dzieckiem;

- osłabienie spójności rodzin;

- kobiety praca zawodowa poza domem ze względu na samorealizację;

- współudział męża w opiece nad dziećmi i obowiązkach rodzinnych;

- zmiana roli mężczyzny w rodzinie;

- szybki powrót do pracy po urodzeniu dziecka przez kobietę;

- problem opieki zastępczej;

- mniejsza liczba dzieci w rodzinie;

- macierzyństwo to faza w życiu kobiety a nie styl życia;

- macierzyństwo o charakterze świadomym;

- rodzina bazą przygotowującą pokolenie do samodzielnego życia, wspiera;

Podobne prace

Do góry