Ocena brak

Pedagogika opiekuńcza - Funkcje opieki

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

  • homeostatyczna ciągłe doprowadzanie do osiągania optymalnego stanu zaspokajania wielorakich potrzeb,

  • egzystencjalna zachowanie życia i zdrowia jego jakości, ale również potrzeb wyższego rzędu

  • regulacyjna, rozbudzanie i regulowanie potrzeb a głównie granic, norm i sposobów ich zaspokajania,

  • usamodzielniająca polega na doprowadzaniu względnie pełnej samodzielności i niezależności życiowej

  • socjalizacyjna uspołecznienie i ukulturalnienie potrzeb oraz sposobów Ich zaspokajania,

Podobne prace

Do góry