Ocena brak

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Rola Polskiego Związku Niewidomych w rewalidacji niewidomych i słabo widzących

Autor /Lechoslaw Dodano /01.09.2011

W obecnej nazwie Polski Związek Niewidomych istnieje od 1951 roku. Głównym celem PZN jest wspieranie procesu rewalidacji poprzez pomoc indywidualną członkom związku; reprezentowanie interesów środowiska niewidomych wobec władz państwowych i oświatowych; tworzenie zakła­dów produkcyjno-handlowych i spółdzielni niewidomych jako miejsc pracy głównie dla niewidomych; wspieranie ośrodków rehabilitacyjno-leczniczych; prowadzenie działalności bibliotecznej dla członków PZN z całego kraju.

Polski Związek Niewidomych jest bardzo poważną organizacją, wszech­stronnie i skutecznie pomagającą osobom z uszkodzonym narządem wzroku. W większości miast wojewódzkich posiada swoje przedstawicielstwa, tzw. okręgi Polskiego Związku Niewidomych. Aktualny adres PZN-00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9, fax 635-57-93, centrala telefoniczna 31-22-71 (77) i 635-01-50.

Podobne prace

Do góry