Ocena brak

Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika - Cele surdopedagogiki

Autor /Lechoslaw Dodano /01.09.2011

Surdopedagogika określa cele działań rewalidacyjnych, m.in.:

  • przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu przez umożli­wienie korzystania z posiadanych resztek słuchowych drogą odpowied­nich ćwiczeń bądź pobudzanie nerwu słuchowego i centralnego układunerwowego przez zastosowanie wszczepu ślimakowego i rewalidacje;

  • przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych, zaburzonych wskutek ograniczenia percepcji bodźców słuchowych, w tym mowy dźwiękowej.

Nadrzędnym celem pracy surdopedagoga jest przygotowanie osób z wa­dą słuchu do funkcjonowania w warunkach życiowo zmienionych wskutek istniejącej wady i do możliwie samodzielnego życia.

Do góry