Ocena brak

Peculium i czynności prawne niewolników

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Dla wykorzystania zdolności umysłowych niewolników, przy zachowaniu zasady ius gentium, że każda rzecz nabyta przez niewolnika stawała się własnością pana, nadano im pewien zakres zdolności prawnej np. do zaciągania zobowiązań jeśli pan wyraził na to zgodę. Tą drogą można było pozwać pana za zobowiązania zaciągnięte (na polecenie pana, wydzielonego peculium) przez niewolnika– specjalna formułka pretorska z przestawionymi podmiotami (powództwa dodatkowe actiones adiecticiae qualitatis).Z zobowiązania nie można było niewolnika skarżyć nawet po wyzwoleniu, mógł on jednak spłacić dług, możliwe było także ustanowienie ważnego zastawu, czy poręki dla tego zobowiązania.

Peculium – wydzielenie przez pana niewolnikowi części gruntu, trzody, czy innych niewolników do administrowania i użytkowania. Niewolnik samodzielnie zarządzał majątkiem, którego właścicielem był nadal pan mogący go w każdej chwili odebrać. Za zobowiązania zaciągnięte przez niewolnika odpowiadał pan (skarga actio de peculio).

- servi publici (niewolnicy państwowi) mogli przekazywać połowę peculium w spadku;

Actio noxalisskarga noksalna przeciwko obecnemu właścicielowi niewolnika, który popełnił przestępstwo niezależnie od faktu, że w chwili popełnienia deliktu należał on do innego pana. Pan zobowiązany był zapłacić grzywnę lub wydać niewolnika.

Podobne prace

Do góry