Ocena brak

Peculium

Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011

Peculium stanowiła wydzielona przez zwierzchnika familijnego część majątku i powierzona w odrębny zarząd zarówno niewolnika jak i syna pozostającego pod władzą pater familias.

Właścicielem takiego „pekulium ojcowskiego” (peculium profecticium) pozostawał nadal ojciec, który mógł w każdej chwili je zlikwidować. Zarządca peculium nie mógł go umniejszać. Korzyści były obopólne: ojciec rozszerzał możliwości nabywcze familii (syn mógł nabywać do peculium), a syn korzystał z dochodów wypracowanych z peculium.

Istniały inne rodzaje peculium:

  • peculium castrense – stanowiło to co żołnierzowi darowali rodzice lub krewni albo to co nabył będąc w wojsku. Za pryncypatu peculium „obozowe” stanowiło własność żołnierza – było jego odrębnym majątkiem -> miało to przyciągnąć do zawodowej służby wojskowej

  • peculium quasi castrense – stanowiły nabytki uzyskane w służbie publicznej, świeckiej i duchowej.

Podobne prace

Do góry