Ocena brak

PĘCHERZYKI PŁUCNE

Autor /Otomar444 Dodano /21.08.2013

Rola pęcherzyków płucnych polega na wymianie tlenu i dwutlenku węgla między powietrzem, a krwią. Poszczególne pęcherzyki płucne oddzielone są od siebie przegrodami międzypęcherzykowymi. Pęcherzyki płucne kontaktują się między sobą otworkami zwanymi porami międzypęcherzykowymi (Kohna). Światło pęcherzyków wyściela nabłonek zbudowany z trzech rodzajów komórek:

  • Pneumocyty typu I

  • Pneumocyty typu II

  • Pneumocyty typu III

Pneumocyty typu I (komórki płaskie)- wyścielają około 90% powierzchni wewnętrznej pęcherzyków płucnych i stanowią około 40% składu komórkowego. Głównym zadaniem pneumocytów typu I jest umożliwienie szybkiego transportu gazów przez płaskie części cytoplazmy.

Pneumocyty typu II (komórki ziarniste, przegrodowe lub duże)-stanowią 60% komórek pęcherzyków. Posiadają liczne ziarna wydzielnicze o charakterystycznej strukturze koncentrycznych lub równoległych układów tworzących gęste elektronowo blaszki fosfolipidowe z domieszką białek. Struktury te noszą nazwę ciałek blaszkowatych. Produkty wydzielnicze komórek ziarnistych są uwalniane z ciałek blaszkowatych na drodze egzocytozy do swiatla pęcherzyka, gdzie początkówo układa się w skupiska o bardzo regularnej, kratowej strukturze (tzw. mielina tabularna), a następnie rozprzestrzenia się na wewnętrznej powierzchni pęcherzyka tworząc warstwę aktywną powierzchniowo (surfaktant). Surfaktant podlega stałej wymianie: pochłaniają go makrofagi pęcherzykowe, pneumocyty typu II, a nawet pneumocyty typu I. Pneumocyty typu II mogą przekształcić się w pneumocyty typu I, dla których stanowią populację rezerwową.

Pneumocyty typu III (komórki pęcherzykowe, szczoteczkowe) - pełnią funkcję chemoreceptorów, budową przypominają komórki szczoteczkowe nabłonka dróg oddechowych.

Podobne prace

Do góry