Ocena brak

Pęcherzyki płucne

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Pęcherzyki płucne (alieoli pulmonis) mają kształt zbliżony do półkuli, uciśnięte zaś przez sąsiednie pęcherzyki — kształt wielościenny. Średnica pęcherzyka wynosi około 150—250U niektórych małych ssaków pęcherzyki są znacznie mniejsze; u nietoperza np. średnica ich wynosi 25 y.; jest to w związku z intensywnością ich wymiany gazowej. Głównym składnikiem ściany pęcherzyka (a u niektórych ssaków, np. u nietoperza składnikiem prawie jedynym) jest niezwykle gęsta sieć naczyń krwionośnych włosowatych. Naczynia te są oplecione włókien-kami kratkowymi. Niewielkie przestrzenie pozostałe w oczkach sieci wypełnia tkanka łączna zawierająca nieliczne komórki, przeważnie histiocyty oraz sieć głównie włókien sprężystych biegnących w bezpostaciowej istocie podstawowej. Włókna klejo-dajne i liczniejsze od nich włókna sprężyste w większej liczbie występują dokoła ujść pęcherzyków; towarzyszy im tutaj również zmienna ilość włókien mięśniowych gładkich, które kurcząc się zwężają lub rozszerzają ujścia.

Dalszym składnikiem ściany pęcherzyka, który ma istotne znaczenie dla wymiany w płucach jest tzw. nabłonek oddechowy. Tworzy on cienką żywą błonkę, przez którą odbywa się wymiana między krwią sieci włosowatej a powietrzem oddechowym docierającym do pęcherzyka. Im błonka ta jest cieńsza, tym łatwiejsza jest iMuzja gazów przez ścianę pęcherzyka. Warstwę zewnętrzną ściany tworzy płaski ^ródblonck sieci naczyń krwionośnych włosowatych, o czym już była mowa, warstwę wewnetizną—komórki nabłonka oddechowego. Budow a tego nabłonka nie została jednak dotąd całkowicie wyjaśniona i poglądy różnych autorów różnią się między sobą.

Podobne prace

Do góry