Ocena brak

Pęcherzyk dojrzały

Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013

Pęcherzyk jajnikowy dojrzały (czasem nazywany pęcherzykiem Graafa) ma średnicę ok. 10 mm i tworzy uwypuklenie na powierzchni jajnika. Część centralną pęcherzyka dojrzałego zajmuje jama pęcherzyka wypełniona płynem pęcherzykowym. Komórka jajowa, która przed jajeczkowaniem jest już owocytem II rzędu w stadium zahamowanej metafazy mejozy II znajduje się na jednym z biegunów pęcherzyka w miejscu zwanym wzgórkiem jajonośnym. Jest otoczona przez osłonkę przejrzystą i komórki pęcherzykowe tworzące tzw. wieniec promienisty.

Ściana pęcherzyka jajnikowego dojrzałego otaczająca jego jamę składa się z:

  • kilku do kilkunastu pokładów komórek pęcherzykowych tworzących warstwę ziarnistą;

  • błony podstawnej;

  • warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka;

  • warstwy zewnętrznej osłonki pęcherzyka.

W okresie poprzedzającym jajeczkowanie, przede wszystkim pod wpływem działania LH, w budowie pęcherzyka jajnikowego dojrzałego zachodzi szereg zmian. Najważniejsze z nich to:

  • rozluźnienie budowy warstwy ziarnistej (tworzące ją komórki pęcherzykowe tracą połączenia międzykomórkowe pomiędzy sobą i z owocytem II rzędu);

  • przekształcenie się komórek pęcherzykowych na podobieństwo komórek luteinowych ciałka żółtego;

  • utrata ciągłości przez błonę podstawną, co może powodować przenikanie płynu tkankowego do jamy pęcherzyka i powstanie tzw. wtórnego płynu pęcherzykowego;

  • przerost komórek warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka;

  • wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka;

  • znaczne zmniejszenie grubości warstwy zrębu jajnika leżącej pomiędzy nabłonkiem pokrywającym jajnik, a pęcherzykiem jajnikowym wzrastającym.

Przygotowany w ten sposób pęcherzyk jajnikowy dojrzały pęka, a owocyt II rzędu (wraz z osłonką przejrzystą i częścią płynu pęcherzykowego) wydostaje się na zewnątrz jajnika w procesie zwanym jajeczkowaniem lub owulacją. Zdarza się, że w czasie owulacji uwalniany jest więcej niż jeden owocyt II rzędu. Jajeczkowanie występuje cyklicznie, około 14 dnia cyklu jajnikowego pod wpływem znacznego zwiększenia poziomu LH we krwi. Początkowo owocyt dostaje się do jamy otrzewnej, a następnie pod wpływem ruchu strzępków zostaje wciągnięty do lejka jajowodu.

Podobne prace

Do góry