Ocena brak

Pęcherz pławny

Autor /Amiga Dodano /31.01.2012

Pęcherz pławny umożliwia rybom nieruchome utrzymanie się na wybranej głębokości w wodzie - jest więc narządem hydrostatycznym. Pęcherz pławny w okresie embrionalnym powstaje jako uwypuklenie przełyku i u dorosłych osobników ryb kostnoszkieletowych wypełnia się gazami, zmieniając w ten sposób ciężar właściwy zwie­rzęcia. Dzięki niemu gatunki żyjące w toni. takie jak śledzie lub łososie, mogą odpoczywać zawie­szone na dowolnej głębokości bez konieczności pływania. Ryby denne, takie jak gładzica czy flą-dra, nie korzystają z pęcherza pławnego. Kiedy taka ryba nie jest w ruchu, opada na dno, gdzie le­żąc otoczona mułem, piaskiem lub żwirem, może się doskonale zamaskować.

Podobne prace

Do góry