Ocena brak

Pęcherz moczowy-położenie

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Pęcherz moczowy położony jest u dorosłego w miednicy ałej ku tyłowi od spojenia łonowego; u mężczyzny leży on do przodu od od-h tnicy, u kobiety między odbytnicę a pęcherz wsuwa się macica i pochwa.

Z narządów miednicy pęcherz położony jest więc najbardziej do przodu. Jest on również narządem położonym w miednicy najniżej, jeżeli pominąć gruczoł krokowy u mężczyzny a pochwę u kobiety. Na tych narządach spoczywa pęcherz łącznotkankowo z nimi złączony..

Podczas życia płodowego nic tylko szczyt pęcherza, ale nawet znaczna część trzonu leży właściwie w jamie brzusznej. Stosunki te zachodzą również u noworodka, u którego pęcherz zachowuje jeszcze swą wydłużoną, wrzecionowatą, płodową postać wierzchołkiem przechodzącą w przewód omoczni — późniejsze więzadło pępkowe pośrodkowe. Po urodzeniu część brzuszna narządu zmniejsza się silnie; zbiornik moczu stopniowo utraca swą styczność ze ścianą brzucha i w stanie opróżnionym u dorosłego ukrywa się całkowici za spojeniem łonowym. W ciągu rozwoju odbywa się więc rodzaj zstępowaniJ pęcherza w obręb miednicy małej. Jednak ten ruch zstępujący jest barJ dziej pozorny niż rzeczywisty. Tłumaczy się on głównie tym. że u płodu] miednica jest jeszcze słabo rozwinięta, a zwłaszcza, że spojenie łonowe jest] znacznie niżej ustawione niż u dorosłego, a poza tym, że pęcherz ma kształt znacznie bardziej wydłużony, o czym wspominaliśmy wyżej. W każdym razie mielibyśmy tu proces zstępowania podobny do tego jaki występuje j w innych trzewac.h w związku z pionizacją ciała i pod wpływem własnego ciężaru narządu.

U kobiety pęcherz położony jest nieco niżej niż u mężczyzny i ta różnica płciowa tłumaczy się głównie brakiem gruczołu krokowego, na którym u mężczyzny pęcherz spoczywa.

Podobne prace

Do góry