Ocena brak

Pęcherz moczowy

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Pęcherz moczowy (uesica urinaria) jest zbiornikiem mięśniowym, do którego nieustannie kroplami ścieka mocz z obu moczo-wodów. Z pęcherza mocz zostaje co jakiś czas wydalany na zewnątrz przez cewkę moczową.

W pęcherzu odróżniamy szczyt (apex vesicae) skierowany do przodu i ku górze, zawsze wyraźny w pęcherzu wypełnionym. Przedłuża się on w więza-dło pępkowe pośrodkowe1 biegnące do pępka, pozostałość zanikłego przewodu omoczni. Nawet wtenczas kiedy zewnętrznie szczyt nie daje się rozpoznać, jak w pęcherzu pustym, więzadło to pomaga do jego odnalezienia. Z bocznego obwodu pęcherza biegną zbieżnie do pępka oba więzadła pępkowe przyśrodkowe, pozostałości zanikłych tętnic pępkowych. Ze szczytem pęcherza łączy się trzon lub ciało pęcherza (corpus vesicae). Na biegunie przeciwległym od szczytu leży dno pęcherza (fundus resicae) skierowane ku tyłowi i ku dołowi; do dna pęcherza z tyłu uchodzą z obu boków moczowody a do przodu wyprowadza cewka moczowa. W pęcherzu wypełnionym odróżniamy powierzchnię przednią i powierzchnię tylną oraz dwie powierzchnie boczne. W pęcherzu pustym — powierzchnię górną i powierzchnię dolną, które brzegami bocznymi przechodzą jedna w drugą. Niektórzy autorzy przedni, krótki, zwężający się odcinek dna oznaczają specjalną nazwą szyjki pęcherza (collum uesicae).

Podobne prace

Do góry