Ocena brak

PEARL HARBOR - atak 1941 r.

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Amerykańska baza morska na Ha­wajach na Pacyfiku stała się 7 gru­dnia 1941 r. celem niespodziewane­go ataku japońskich samolotów i okrętów podwodnych; w bazie sta­cjonowało 70 okrętów wojennych, w tym 8 pancerników. Japończycy planowali od marca 1941 r. uderzenie na amerykańską Flotę Pacyfiku, uznając, że zni­szczenie morskich sił Stanów Zjed­noczonych rozmieszczonych w tym rejonie świata jest podstawowym warunkiem wygrania wojny.

Jeden z głównych autorów planu, kmdr Minoru Genda, opracował koncep­cję uderzenia na podstawie analizy ataku dokonanego 11 listopada 1940 r. przez brytyjskie samoloty torpedowe na włoską bazę w 'Ta­rencie. „Ściśle tajny rozkaz nu­mer 1" wydany 4 listopada 1941 r. przez głównodowodzącego floty ja­pońskiej adm. Isoroku *Yamamoto wyznaczył dzień „Y" - termin ude­rzenia na Pearl Harbor - na 7 gru­dnia (8 grudnia czasu tokijskiego). Zespół 32 okrętów (6 lotniskowców z 450 samolotami, 2 pancerniki, 3 krążowniki, 9 niszczycieli, 12 jed­nostek pomocniczych) pod do­wództwem wiceadm. Chuichi *Na-gumo wyruszył 26 listopada z zato­ki Tankan na wyspie Etorofu.

3 grudnia ekspedycja odebrała ko­dowy rozkaz „Niitaka yama nobo-re" („wspiąć się na górę Niitaka"), dotyczący dokonania ataku o godz. 8.00 w niedzielę 7 grudnia czasu lo­kalnego. W tym czasie wywiad amerykański rozszyfrował japoń­skie depesze kierowane do ambasa­dy japońskiej w Waszyngtonie, z których wynikał termin planowa­nego ataku, jednakże ostrzeżenie wysłane ze stolicy cywilnymi łączami radiowymi RCA nie dotarło na czas do dowódcy Floty Pacyfiku adm. Husbanda E. *Kimmela i za­łoga bazy została zaskoczona przez samoloty japońskie.

Tuż przed ata­kiem operator radaru na Kahuku Point wykrył zbliżające się samolo­ty, ale nie wszczęto alarmu, gdyż oficerowie amerykańscy uznali, że stacja radiolokacyjna uchwyciła echo oczekiwanych bombowców amerykańskich B-17. Pierwszą falą uderzeniową 183 samolotów (51 bombowców nurkujących, 49 bombowców, 40 samolotów tor­pedowych, 43 myśliwce), które wy­startowały z pokładów lotniskow­ców w odległości ok. 250 mil od Hawajów, dowodził kmdr Matsuo Fuchida. Tuż przed rozpoczęciem ataku wykrzyknął do mikrofonu „Tora! Tora! Tora!" („Tygrys! Tygrys! Tygrys!"), potwierdzając za­skoczenie przeciwnika. Pierwsze bomby spadły na rampę hydropla-nów na południowym końcu Ford lsland między godz. 7.56 a 7.59 (nie zachował się dokładny zapis czasu).

Atak pierwszej grupy trwał do 8.25 i po 15-minutowej przerwie rozpo­czął się drugi nalot. Samoloty ja­pońskie rozpoczęły lot powrotny o godz. 9.45, a adm. Nagumo, sły­sząc entuzjastyczne relacje pilotów powracających znad Pearl Harbor i obawiając się amerykańskiego kontrataku, zrezygnował z wypu­szczenia trzeciej grupy. W bazie amerykańskiej zginęło 2403 żołnierzy, 1178 odniosło rany, spośród 8 amerykańskich pancerni­ków - 2 (*Arizona i Oklahoma) zo­stały zniszczone, a 6 innych - cięż­ko uszkodzonych (Nevada, West Virginia, Maryland, California, *Tennessee, *Pennsyhania - po­wróciły do służby w 1942 i 1943 r.). Zostały też zniszczone 164 samolo­ty, a 128 uszkodzono.

Japończycy stracili 29 samolotów i 6 okrętów podwodnych. Nie zrealizowali oni swoich zasadniczych zadań, gdyż nie udało się im zatopić dwóch naj­cenniejszych jednostek: lotniskow­ców *Lexington i *Enterprise (wcześniej wyszły z bazy), zni­szczyć urządzeń portowych i zapa­sów paliwa wynoszących ok. 1 min t.

W następstwie ataku prezy­dent Franklin D. Roosevelt wystą­pił do Kongresu o wypowiedzenie wojny Japonii; Senat jednogłośnie poparł ten wniosek, w Izbie Repre­zentantów tylko jedna osoba (Jeannette Rankin z Montany) głosowa­ła przeciw. 8 grudnia Stany Zjed­noczone wypowiedziały wojnę Japonii.

Podobne prace

Do góry