Ocena brak

PCM - Etap programowania

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.08.2011

Charakterystyka

Programowanie jest wstępną fazą cyklu życia projektu, polegającą na uzgodnieniu między krajami - beneficjentami* a Unią Europejską Dokumentu Strategii Krajowej.


W etapie tym dokonuje się ustalenia wstępnych warunków współpracy - ogólne wytyczne, zasady współpracy. Uzgodnienia dotyczą także tego w jakim zakresie UE udostępni swoje środki i na jaki cel tzn. jakie dziedziny, obszary wymagają wsparcia przy pomocy środków pomocowych UE. W tym przypadku konieczna jest interwencja państwa poprzez wspomaganie działań nie możliwych do przeprowadzenia w innych warunkach ( bez pomocy Unii Europejskiej ).


Analiza prowadzona w ramach etapu programowania opiera się o wskaźniki socjoekonomiczne i wytyczne krajowe, a w szczególności Unii Europejskiej. Głównym jej założeniem jest identyfikacja i uzgodnienie głównych celów, to samo dotyczy priorytetów sektorowych ( są ustalane w oparciu o doświadczenia z przeszłości i będą wykorzystywane przy przyszłych projektach)


  • beneficjent ( project provider ) - podmiot zgłaszający projekt oraz odpowiedzialny za jego realizację; beneficjentem jest więc ten podmiot, który wnioskuje o dofinansowanie projektu, z którym następnie zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu oraz który odpowiada za rozliczanie postępów projektu i środków finansowych przyznanych na jego realizację.

  • Autor: Anna Zwierzyk
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry