Ocena brak

PAWEŁ DIAKON

Autor /Odillo Dodano /03.06.2013

Wybitny i wielostronny pisarz doby karolińskiej |zn>art u uunegn schyłku VIII w.], był m.in. autorem Historii langobardzkiej w 6 księgach, obejmującej dzieje tego plemienia, które opanowało północną Italię, od opuszczenia Skandynawii aż do r. 744 [krytyczne wydanie Waitza w »Monumenta Germaniae Historicas Scriplorcs reriun Inngo bardicarum, Hannover 1878], Jakub de Voragine, sam pochodzący z sąsiadującej z Lombardią Ligurii i długoletnią działalnością zakonną właśnie z Lombardią związany [jako prowincjał tamtejszej prowincji dominikańskiej], miał wiele zainteresowania dla dziejów lombard/kich, czego dowodem jest ich obszerne potraktowanie w jednym z końcowych rozdziałów Złotej legendy [legenda na dzień św. Pelagiusza, wyżej nr 75]; nic więc dziwnego, żc zna i cytuje to dzieło Pawła Diakona.

Podobne prace

Do góry