Ocena brak

PAVIO. 4 PODST. STANOWISKA RELACJI MIĘDZY RODZAJEM KODU A REPREZENTACJAMI UMYSŁOWYMI

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

1.Głębokie kodowanie ma charakter werbalny, pośredniczy język(charakter lingwistyczny)

2.Kodowanie ma charakter niewerbalny, obrazy są podst. do tworzenia wyobrażeń

3.pdst.tworzenia wyobrażeń jest kod w postaci sądów(abstrakcyjne)

4.teoria podwójnego kodowania(oba systemy- werbalny, niewerbalny-są niezależne, lecz wzajemnie powiązane. Następuję analiza sensoryczna.

Do góry