Ocena brak

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Ontologia

Autor /Miecio Dodano /13.07.2011

Jest tylko materia będąca w ciągłym ruchu. Istnieje ona wiecznie, a więc nikt i nic nie było przyczyną jej początku. Ruch jest atrybutem materii. Nie ma więc powodu, by poszukiwać „pierwszego motoru” - prawił Holbach. Ruch jest przyczyną przemian, zmiany form, wszystkich modyfikacji, którym ulega materia; a definiował ją Holbach jako to wszystko, co  „pobudza w jakikolwiek sposób nasze zmysły” albo jako  „ogół bytów, których poszczególne jednostki,  pomimo posiadania pewnych wspólnych cech, jak rozciągłość, podzielność, kształt itd., nie mogą być zaliczone do jednej klasy ani objęte jednym mianem”. Udowadniał, że „zarówno w nas samych, jak i we wszystkich działających na nas przedmiotach nie ma nic poza materią obdarzoną rozmaitymi własnościami i różnorodnie powiązaną”.    

Materia funkcjonuje deterministycznie, czego wyrazem są prawa przyrody. Jeżeli nie odkryliśmy jakiegoś prawa przyrody, to fakt ten  świadczy o naszej niewiedzy. Przypadków nie ma. To, co nazywamy  przypadkiem, to nic innego jak tylko nieznajomość konieczności.  

Podobne prace

Do góry