Ocena brak

Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Gnoseologia

Autor /BenTen Dodano /13.07.2011

 Jedynym źródłem przeżyć psychicznych są wrażenia zmysłowe powstające wskutek działania bodźców materialnych na ludzkie narządy zmysłowe. Wiedzę tworzymy więc na podstawie doświadczenia. Prawdą jest to, co z niego wynika. „Ilekroć jakieś słowo - powiadał Holbach - lub jego idea nie odpowiada  żadnemu postrzegalnemu przedmiotowi, do którego można by je odnieść, słowo to lub idea powstały z niczego i pozbawione są sensu; należałoby wyrzucić tę ideę z umysłu, a słowo z języka, ponieważ nic nie znaczą”.   

Podobne prace

Do góry