Ocena brak

Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Kazania. ..” powstały w okresie silnego napięcia politycznego: Zygmunt III Waza z którym Skarga był związany pragnął ukrócić samowolę szlachecką, zapobiec ciągłemu zrywaniu sejmów, wzmocnić władzę monarszą.

Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie:

a)wykorzystanie znanego z literatury średniowiecznej (Gall Anonim) toposu matki ojczyzny ;

b) obraz Polski - umierającej matki nękanej 6 chorobami:

- obojętnością i egoizmem obywateli ;

- niezgodą obywateli i terytorialnymi zakusami sąsiadów ;

- brakiem religijności ;

- osłabieniem władzy królewskiej ;

- upadkiem obyczajów

c) ukazanie dobrodziejstw matki Polski wobec stanu szlacheckiego :

- ofiarodawczyni wszelkich dóbr ;

- obrończyni wiary i religijności przed heretykami ;

- obrończyni władzy królewskiej i majestatu ;

- ofiarodawczyni złotej wolności nieznanej w innych krajach ; - strażniczka dobrobytu i bogactw szlacheckich.

d) stosunek Polaków do ojczyzny: - niewdzięczność ;

- próżność i trwonienie dobytku ;

- popychanie Polski na skraj tragedii.

W tym kazaniu Skarga zastosował emocjonalny styl, oraz logiczną formę wypowiedzi ( obraz konania Polski, wskazanie przyczyn jej śmierci, ukazanie jej zasług i oddanie głosu umierającej).

Kazanie VIII „O grzechach jawnych i niekarności ich”

a) wskazanie jako jednej z przyczyn upadku Polski nędzy chłopów

b) lament pisarza nad dramatem polskiego włościaństwa nie mającego równego siebie w świecie. Brak praw, zwierzęca nędza, przerażająca ciemnota.

c) apel do szlachty o zrozumienie sytuacji chłopów.

d) przestroga Biblijna o potępieniu bogatych („czemu tak kruszycie lud mój i twarzy ubogich moich mielecie”).

Do góry