Ocena brak

Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - PROBLEM OSIĄGANIA STOPNIA NIEKOMPETENCJI

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

L.J. Peter: w hierarchii każdy pracownik stara się wznieść na swój szczebel niekompetencji. Z tego wynika, że z biegiem czasu każde stanowisko zostaje objęte przez pracownika, który nie ma kompetencji do wykonywania swych obowiązków. Pracę zaś wykonują ci, którzy nie osiągnęli jeszcze swego stopnia niekompetencji. Tak więc ponieważ organizacje hierarchiczne za dobra pracę nagradzają awansem na wyższe stanowisko są z czasem pełne ludzi wykonujących zadania do realizacji których nie są przygotowani. Jednymi ludźmi którzy dobrze pracują są ci którzy nie mogą być awansowani na swój szczebel niekompetencji.

Przeciwdziałanie :

Należy nagradzać (awansować) pracowników nie zmieniając- na ile tylko jest to możliwe- ich zadań i zakresu czynności, pozwalając im wykonywać ta samą pracę. W procesie oceny pracowników należy natomiast odróżnić ich bieżące dokonania od ich potencjalnych dokonań, a więc od ich zdolności awansowej.

Podobne prace

Do góry