Ocena brak

Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - KORUPCJA

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Definicje:

Cywilnoprawna konwencja o korupcji.

Korupcja oznacza wręczanie, przyjmowanie, żądanie lub proponowanie bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej , korzyści albo jej obietnicę, która wypacza prawidłowe funkcjonowanie obowiązków lub zachowanie wymagane od osoby przyjmującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Konwencja w prawie zwalczania korupcji.

Korupcja bierna umyślne działania urzędnika który bezpośrednio lub pośrednio żąda lub otrzymuje korzyści dowolnego rodzaju dla siebie lub innej osoby, albo przyjmuje obietnice takiej korzyści, podejmując działanie lub powstrzymując się od czynności wynikającej z jego obowiązków lub pełniąc swoją funkcję z naruszeniem obciążających go obowiązków.

Korupcja czynna działania umyślne polegające na dawaniu obietnicy lub przekazaniu pośrednio lub bezpośrednio korzyści dowolnego rodzaju urzędnikowi lub osobie trzeciej po to by urzędnik pełnił swoją funkcję z naruszeniem obowiązków lub powstrzymał się od podejmowania czynności do których podjęcia jest obowiązany.

Sposoby walki z korupcją:

1)dobór kadry opartej na kryteriach wykształcenia, fachowości, uczciwości i rzetelności

2)stałe szkolenia obejmujące ekspozycję wartości etycznych w administracjach rożnych państw, wiedzę o odpowiedzialności, wymianę praktyki i doświadczeń z innymi administracjami

3)zwiększenie kontroli pracowników przez wprowadzenie ocen grupowych czy wieloosobowych. Usuwanie ze stanowisk osób, które zostały powołane przez ten podmiot AP który okazał się przestępcą i jednoczesne przywrócenie osób odwołanych przez ten podmiot, poszerzenie kontroli społecznej

4)podejmowanie w pierwszym rzędzie zabezpieczenia i majątku osobom, które swoim przestępczym zachowanie wyrządziły szkody materialne interesowi publicznemu

5)wprowadzenie wszędzie tam, gdzie jest to racjonalne i w sposób racjonalny nieodpowiedzialności karnej dającemu łapówkę

6)poprawną i pełną realizację przepisów antykorupcyjnych oraz eliminowanie kompromitujących system przypadków nieodpowiedzialności

Podobne prace

Do góry