Ocena brak

PATOLOGIE W ADMINISTRACJI - Członek Rady Ministrów powinien

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

1) Powstrzymywać się od publicznego krytykowania decyzji rządu, wyrażania swoich osobistych poglądów w sprawach kontrowersyjnych politycznie lub dotyczących polityki rządu, powstrzymywać się od oceny działań, które mogą być kwestionowane wyłącznie w sposób sformalizowany i wyłącznie w drodze i formie określonych ustawami oraz wyłącznie w granicach przyznanych mu kompetencji .

2) Powinien też popierać określonych kandydatów lub na nich glosować w wyborach politycznych, lecz nie powinien tego czynić przy pomocy swego urzędu. Jeżeli chce kandydować, a prawo mu na to pozwala, to uprzednio powinien złożyć swój urząd (złożyć rezygnacje). Jego obowiązki służbowe i sposób ich wykonywania nie powinny naruszać publicznego zaufania do bezstronności jego działań. Minister jest organem państwa, a nie organem partii.

Podobne prace

Do góry