Ocena brak

Paszport - charakter prawny

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Paszport jest to dokument urzędowy uprawniający do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz jest dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej.

Nie jest dokumentem tożsamości- on tylko wskazuje na tożsamość.

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu.

Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą.

Paszport wydaje się na l osobę. Może on obejmować także dzieci do lat 16-tu, odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu.

Paszport ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania. Natomiast paszport tymczasowy może być ważny nie dłużej niż 12 mocy od daty jego wydania.

Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na podstawie tego paszportu na terytorium RP.

Podobne prace

Do góry