Ocena brak

Parzysta kość podniebienna

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Parzysta kość podniebienną (os palatinum) leży w tylnym odcinku jamy nosowej między szczęką a wyrostkiem skrzy dłowatym kości klinowej. Przyczynia się ona do utworzenia ścian trzech jam: dna i ściany bocznej jamy nosowej, sklepienia jamy ustnej i w nieznacznym stopniu dna oczodołu; bierze również udział w uformowaniu szczeliny oczodołowej dolnej i trzech dołów: skrzydłowo-podniebiennego, skrzydłowego i podskroniowego. Kość podniebienną składa się z dwóch blaszek połączonych pod kątem prostym, blaszki poziomej (lamina hori-zontalis) i blaszki pionowej (lamina perpendicularis), oraz trzech wyrostków: wyrostka piramidowego, czyli stożkowTatego (processus pyramidalis). skierowanego ku tyłowi i bocznie od brzegu tylnego połączenia obu blaszek, wyrostka oczodołowego (processus orbitalis) i klinowego (processus sphenoidalis), odchodzących ku górze od górnego brzegu blaszki pionowej, przedzielonych głębokim wcięciem klinów o-podniebiennym (incisura spheno-palatina).

Podobne prace

Do góry