Ocena brak

Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

I. Funkcja wyborcza

a) selekcja kandydatów na stanowiska państwowe i samorządowe,

- kilka procedur selekcji w zależności od rodzaju partii

- bliżej nieokreślony . żywiołowy - rządzi często przypadek

- centralne organizacje partii wybierają kandydatów

- decydują organy partii lokalnych, - demokratyczny - wszyscy członkowie partii decydują : bezpośrednio lub pośrednio.

We wszystkich systemach politycznych obowiązuje selekcja kandydatów.

b) formułowanie programu.

- centralne, organy partii ustalają program . a kandydat ma obowiązek ten program upowszechniać - propagować,

- autorskie programy kandydatów. II. Funkcja rządzenia ;

a) partii sprawującej władze

b) partii opozycyjnej

Funkcją partii jest pośredniczenie między społeczeństwem a władzą.

Różnice między partią a grupą interesu (z zajęć):

-cele grupy nacisku są ulokowane w konkretnym czasie i węższe niż w przypadku partii Polit.,

-grupy interesu oddziałują na władzę polityczną a nie chcą jej zdobyć jak partie

-grupy interesu nie startują w wyborach i nie muszą się legitymizować w głosach wyborców

-członkowstwo w partiach Polit. Jest bardziej zróżnicowane

-może istnieć nieskończenie wiele grup interesów, a partie istnieją tylko te, które są akceptowane przez społeczeństwo.

-grupy nacisku nie powstają w państwie, w którym nie ma centralnego ośrodka włądzy. Grupy interesu i włądza żyją w symbiozie., mogą istnieć w systemach niedemokratycznych.

Podobne prace

Do góry