Ocena brak

Partie liberalne i ich rola w rywalizacji wyborczej

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Przykłady: Polska - UW i PO; Słowacja- Demokratyczna Unia Słowacji; Słowenia- Liberalna Demokracja Słowenii; Węgry- Związek Wolnych Demokratów. Najsilniej na Litwie i w Estonii. Formacji liberalnych, które liczyłyby się w rywalizacji nie spotykamy w Albanii i na Ukrainie.  Biorąc pod uwagę kwestie programowe i strategie koalicyjne, możemy wyróżnić trzy typy formacji liberalnych:

1. Ugrupowania socjalliberalne

- Za stworzeniem warunków swobodnego rozwoju człowieka- materialnego i duchowego- dopuszczając pomoc państwa w tej mierze.

- Przeciwko ugrupowaniom nacjonalistycznym i wyznaniowym

- Przykłady- Chorwacka Partia Socjalno- Liberalna; estońska Partia Reform

- Dopuszczają one- mniej lub bardziej sformalizowaną- współpracę z lewicą, w tym także postkomunistyczną.

2. Centrowe partie liberalne

- Polska- KLD; Estońska Partia Koalicyjna, Słowacka Unia Demokratyczna

- W programach akcent pada na elementy ekonomiczne

- Wyznają coś co należałoby nazwać liberalną ortodoksją rynkową

- Współpracują z umiarkowaną prawicą, odrzucając możliwości kooperacji z ugrupowaniami lewicowymi.

3. Partie konserwatywno- liberalne

- Zrównują wartość wspólnot z wartością jednostek oraz odwołują się do tradycji i interesów Narodu.

- Np. Chorwackie Centrum Demokratyczne, Litewska Unia Centrum, Polska- PO

- Ich naturalnym sojusznikiem są partie konserwatywne ( w tym także nacjonalistyczne) oraz chrześcijańsko- demokratyczne

Średnie poparcie dla partii liberalnych to w Polsce 15,5%, na Łotwie 23,5%, w Słowenii 27,4% ale już w Czechach i Rumunii niecałe 12%.Polska: pierwsze polskie formacje to Kongres Liberalno- Demokratyczny oraz Unia Demokratyczna, stanowiące przeciwwagę orientacji chadeckiej, reprezentowanej przez PC oraz ugrupowania narodowo-katolickie z ZChN na czele. W 1994 roku oba ugrupowania połączyły się, tworząc Unię Wolności. W 2001 roku doszło w UW do rozłamu, w wyniku czego wyłoniła się formacja liberalna- PO. W 2004 roku cieszyła się ona największym poparciem wyborców, ujawnianym w sondażach. PO należy do Europejskiej Partii Ludowej. W 2005 roku uzyskała blisko 25% głosów, przegrywając nieznacznie z PiS, by wygrać z nimi za 2 lata ;P

Liberalna Demokracja Słowenii, założona w 1994 roku jako fuzja czterech ugrupowań, jako najsilniejszą partią na słoweńskiej scenie politycznej. Jako jedyne ugrupowanie w Europie Środkowej i Wschodniej okazała się zdolna do wygrania wyborów parlamentarnych trzy razy pod rząd (lata 1992-2000). Oddała władzę dopiero w 2004 roku przegrywając z konserwatystami. Partia jest członkiem Międzynarodówki Liberalnej i ELDR.

Podobne prace

Do góry