Ocena brak

Partie lewicowe - ich rodzaje i znaczenie

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Kilka form umiarkowanej lewicy (zreformowane, reaktywowane, nowe)

  1. Partie postkomunistyczne wywodzące się z formacji, które sprawowały władzę w okresie komunizmu. Nazywane są często partiami kontynuatorskimi. (patrz wyżej:P)

  2. Prócz formacji postkomunistycznych, ten biegun tworzą także reaktywowane przedwojenne partie socjaldemokratyczne. W początkowej fazie demokratyzacji wchodziły one w skład koalicji wyborczych zawieranych przez siły antykomunistyczne bądź też uczestniczyły w wyborach samodzielnie, rywalizując z formacjami postkomunistycznymi o głosy lewicowego elektoratu (szczególny przykład to Czeska Partia Socjaldemokratyczna, będąca sukcesorką założonej w 1878 roku Czechosłowackiej Socjaldemokracji i była to jedyna taka odrodzona partia socjaldemokratyczna, która okazała się być zdolną do wygrywania wyborów i formowania gabinetów).

  3. Trzecią formą umiarkowanej lewicy są partie o orientacji socjalistycznej lub socjaldemokratycznej, nieodwołujące się do żadnych poprzedniczek. Powstają one w różny sposób. Mogą się wywodzić z szerokich ruchów społecznych, będące efektem ich rozłamu, jak na przykład łotewska Partia Harmonii Narodowej oraz polska Unia Pracy, będąca reprezentacją lewego, robotniczego skrzydła SOLIDARNOŚCI. Mogą one być efektem dezintegracji partii komunistycznych . Mogą też być tworzone jako samodzielne podmioty rywalizacji politycznej, wzbogacające jej strukturę. Czerpią wzorce ze współczesnych socjaldemokratycznych partii zachodnioeuropejskich. Podobnie jak reaktywowane formacje, nie nawiązują współpracy z ortodoksyjną komunistyczną lewicą, rywalizując z nią o głosy niezadowolonych z efektu przemian transformacji.

Partie tworzące zreformowaną lewicę postkomunistyczną istnieją w większości państw. Nie ma ich natomiast w Czechach i na Łotwie oraz w Estonii i Rosji. W 7 państwach istnieje mniej lub bardziej licząca się lewica niekomunistyczna (Albania, Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa, Polska, Słowenia). Umiarkowana lewica tworzy znaczący biegun rywalizacji. Do najsilniejszych należała węgierska MSZP, polski SLD, Litewska LDSP oraz czeska CSSD. Średnie poparcie z pięciu elekcji dla partii umiarkowanej lewicy: Czechy (24,1%), Litwa (29,6%), Polska (28,5%), Rumunia (25,8%), natomiast Ukraina 3,6%, Estonia 9,5%.

Podobne prace

Do góry