Ocena brak

PARTIE KONSERWATYWNO - CHADECKI I ICH ROLA W RYWALIZACJI WYBORCZEJ

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Konserwatyzm jako ruch polityczny- 3 grupy państw w EŚiW:

1.państwa, w których stosunkowo wcześnie przybrał on postać jednej partii/stałejkoalicjii

- LITWA – Unia Ojczyżniana

- UKRAINA- Ludowy Ruch Ukrainy

2.państwa, których mówi się o dekoncentracji ruchu konserwatywnego- jest więcej niż jedno ugrupowanie

- ŁOTWA – Ojczyzna i Wolność, Narodowa Partia Konserwatywna,

Partia Ludowa

- POLSKA- Unia Polityki Realnej, Ruch Odbudowy Polski, Koalicja dla Rzeczypospolitej, Bezpartyjny Blok Wpierania Reform, Prawo i Sprawiedliwość

- CZECHY

- WĘGRY

- SERBIA

*w ostatnich elekcjach (2003-2004) partie konserwatywne pojawiły się tam gdzie wcześniej ich nie było

* partie te często przechodzą ewolucję dokonując zwrotu w kierunku umiarkowanego konserwatyzmu- w ten sposób np. czeska ODS, węgierski FIDESZ uzyskały w zasadzie monopol na głosy konserwatywnych

* podobnie w PL- Pis jest jedyną partią której można przypisać cechce relewancji wśród partii reprezentowanych w sejmie i uczestniczących w wyborach do parlamentu europejskiego

3.państwa, w których partie konserwatywne nie są, jak do tej pory, jednoznacznie identyfikowane lub nie odgrywają znaczniejszej roli

*w niektórych z nich stosunkowo niedawno wyłoniły się formacje konserwatywne np. Demokratyczna Partia Serbii

Ruch chrześcijańsko- demokratyczny również zróżnicowany i podlegający częstym zmianom organizacyjnym.

CZECHY- Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, zał.w 1919r., jako jedyna w państwach regionu działająca legalnie w okresie komunizmu

LITWA- Litewska Partia Chrześcijańsko- Demokratyczna

ŁOTWA- Pierwsza Partia Łotwy, zał. W 2002r., znana jako „partia kleru”

WĘGRY- ruch ch.-d. bardzo słaby

ESTONIA I ALBANIA- jedyne kraje, w których nie istnieje osobna, licząca się formacja demokratyczna

POLSKA- ruch chadecki od początku rozdrobniony; PC, ZChN, Partia Chrześcijańskich Demokratów, Chrześcijańska Demokracja- Stronnictwo Pracy ->wszystkie stały się uczestnikami Akcji Wyborczej SOLIDARNOŚĆ; 2001.-LPR

Ogólnie:

  • duża częstotliwość aliansów gabinetowych konserwatystów i chrześcijańskich demokratów

  • w niektórych krajach wchodzą one w skład szerszych koalicji wyborczych (na ogół wymierzonych przeciwko obozowi pokomunistycznemu)

  • obie formacje tworzą biegun pokomunistycznej rywalizacji politycznej

  • opowiadają się za umiarkowaną polityką prorynkową i koniecznością realizacji chrześcijańskich wartości przez silne i sprawne państwo

  • w PEŚiW oba nurty mogą być uznane za najbardziej liczącą się orientację prawicową zdolną do:

-utrzymywania stosunkowo wysokiego poparcia w wyborach lub nawet jego przyrostu

- budowania koalicji gabinetowych lub uczestnictwa w nich

Najsilniejsze ugrupowania tworzące ten biegun: albańska PDSh, węgierski FIDESZ, czeska ODS, bułgarska SDS

Podobne prace

Do góry