Ocena brak

Parlamentarny immunitet materialny

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Immunitet to przywilej przysługujący ze względu na charakter wykonywanych funkcji oznaczający ujemną przesłankę procesową: ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności sądowej.

Immunitet materialny:

a) poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu w czasie jego trwania, ani po jej wygaśnięciu. Za taką działalność odpowiada wyłącznie przed Sejmem, Senatem a w przypadku naruszenia osób 3-ch może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Posłowie i senatorowie podobnie jak i inni sprawcy ponoszą odpowiedzialność za popełniane przez siebie czyny zabronione.

b) immunitet materialny obejmuje wyłącznie parlamentarzystów. Jest przywilejem wyjątkowym przysługującym wyłącznie członkom izb polskiego parlamentu.

c) Nowa Konstytucja nie wyłącza w ogóle immunitetu materialnego w razie naruszenia praw innych osób. Oznacza to, że do pociągnięcia przedstawiciela do odpowiedzialności za naruszenie tych praw potrzebna jest zgoda odpowiedniej izby co tym samym włącza ochronę praw osób trzecich do immunitetu nietykalności. Obecnie złożenie pozwu przeciwko parlamentarzyście który swoim czynem naruszył prawa innej osoby będzie dopuszczalne po uzyskaniu odpowiedniej izby parlamentu.

d) celem immunitetu jest ochrona swobody wypowiedzi parlamentarzysty, ochrona swobody parlamentarnej. żadne przepisy nie chronią jednak przed odpowiedzialnością regulaminową przed izbą. Nie może naruszać autonomii parlamentu.

e) Parlamentarny immunitet jest tzw. trwały, nie przestaje działać nawet po zakończeniu mandatu. Trwa od dnia : głoszenia wyników, aż do śmierci. Wygasa w skutek śmierci, utraty prawa wybieralności, pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem trybunału Stanu, złożenia fałszywego oświadczenia lustracyjnego.

f) zakres ochrony immunitetem: będą objęte wszelkie wystąpienia wypowiedzi wnioski, głosowania, oświadczenia, a także inne formy komunikowania się przez posła lub senatora. Objęta jest immunitetem o ile jest związana z przedmiotem obrad parlamentu.

g) Sad Najwyższy (1994 r) twierdził że immunitet materialny wyłączający odpowiedzialność karną posła za działania wynikające z wykonania mandatu odnosi się nie tylko do jego udziału w obradach i pracach Sejmu oraz komisji sejmowych ale dotyczy również działalności zewnętrznej jeżeli mieści się w granicach członka parlamentu.

Podobne prace

Do góry