Ocena brak

Parlament Europejski

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012

Charakterystyka

W Strasburgu 10 września 1952 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia państw członkowskich EWWiS, w którym uczestniczyli prezydenci państw członkowskich trzech istniejących już wówczas Wspólnot (EWWiS, EWG, Euratomu). Od 30 marca 1962 roku Zgromadzenie to nosi nazwę Parlamentu Europejskiego.


Skład

Pierwotnie Parlament składał się z parlamentarzystów, wybieranych przez Parlamenty państw członkowskich, zgodnie z procedurą ustaloną przez każde państwo. 17 maja 1959 roku Parlament, zaaprobował projekt zwiększenia liczby członków Parlamentu do 426. Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w czerwcu 1979 roku. Kolejne co pięć lat.


Mandat do parlamentu Europejskiego może być godzony z posiadaniem mandatu do parlamentu krajowego. Do 1993 roku ogólna liczba miejsc w Parlamencie wynosiła 518 osób. Na sesji rady Europejskiej z grudnia 2000 roku w Nicei postanowiono zwiększyć liczbę parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim do 732 członków.


Główną funkcją Parlamentu jest sprawowanie kontroli parlamentarnej nad działalnością Wspólnot Europejskich, ponadto bierze on udział w procesie legislacyjnym Wspólnot oraz pełni funkcje doradcze wobec Rady i Komisji.


W posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, oprócz jego członków mogą brać udział również członkowie Europy|Rady i Europejska|Komisji UE. Mają oni prawo przemawiania na tych posiedzeniach.


Autor: Tomasz Marciniec
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry