Ocena brak

Parki narodowe w Skandynawii

Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012

Kraje skandynawskie: Szwecja, Norwegia, Finlan­dia, Islandia i Dania są dość nietypowe w porów­naniu z resztą kontynentu. Ciągle jeszcze w ich granicach znajdują się ogromne przestrzenie nie naruszone przez cywilizację. W krajach tych idee ochrony przyrody spopularyzowano już na prze­łomie wieków, nic więc dziwnego, że pierwsze dziewięć europejskich parków narodowych powsta­ło w Szwecji. Obecnie w Skandynawii istnieje 550 obszarów chronionych. Większość z nich to rezer­waty przyrody, parków narodowych jest ponad 50. Głównym problemem obrońców przyrody w Nor­wegii, Szwecji i Finlandii są kwaśne deszcze, któ­rych źródłem w przeważającej częścizanie­czyszczenia powietrza powstające w wielkich zagłębiach przemysłowych poza granicami tych krajów. Powodują one straty w drzewostanie, są niebezpieczne również dla ryb występujących w licznych skandynawskich jeziorach. By przy­wrócić odpowiednie pH, do wody w jeziorach dosypuje się ogromne ilości wapna.

Podobne prace

Do góry