Ocena brak

Parki narodowe w Europie Wschodniej

Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012

W Europie Wschodniej znajduje się kilka re­zerwatów biosfery wpisanych na listę UNESCO. Należą do nich: Park Narodowy Pirin i rezerwat przyrody Srebyrna w Bułgarii, Delta Dunaju w Ru­munii, krasowe Jaskinie Skocjańskie w Słowenii, Jeziora Plitwickie w Chorwacji, Park Narodowy Durmitor w byłej Jugosławii oraz Jezioro Ochrydzkie z reliktami fauny trzeciorzędowej w Macedonii. Połączone ze sobą Tatrzański park Narodowy po polskiej i Tatranski Park Narodowy po słowackiej stronie stanowią jeden z najliczniej odwiedzanych przez turystów parków narodowych Europy. Co roku przyjeżdża tu około 3 min ludzi.
Nie można też pominąć założonych na węgier­skich stepach parków narodowych Hortobagy i Kiskunsagi, służące jako przystań dla migrujących na południe i zakładających tam gniazda ptaków.
Na terenach takich krajów, jak Litwa. Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina i Mołdawia również jest wiele terenów chronionych założonych jeszcze w czasach, kiedy kraje te wchodziły w skład ZSRR. Zagrożone gatunki są tam objęte ochroną w rezer­watach przyrody.

Podobne prace

Do góry