Ocena brak

Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce

Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012

W Polsce istnieje 19 parków narodowych i 82 parki krajobrazowe. Najsłynniejszym i najstarszym pol­skim parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy. Puszcza Białowieska została uznana za teren chroniony już w 1921 roku, od roku 1932 sta­ła się rezerwatem, a w 1947 roku parkiem narodo­wym. W 1977 roku Białowieski Park Narodowy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. W parku tym wy­stępują 62 gatunki ssaków i ponad 200 gatunków ptaków. Najbardziej znanymi mieszkańcami Bia­łowieskiego Parku są żubry i pochodzące od pier­wotnego tarpana koniki polskie. Oba te gatunki były już bliskie wymarcia, pozostały jedynie poje­dyncze okazy, jednak dzięki staraniom obrońców przyrody odtworzono populację w warunkach hodowlanych. Restytucję żubra zapoczątkowano w 1926 roku, a konika polskiego w 1936 roku.
Największym parkiem narodowym w Polsce jest Biebrzański Park Narodowy obejmujący unikato­we w Europie tereny podmokłe. Zajmuje on po­wierzchnię prawie 600 km2. Wśród pozostałych parków narodowych w Polsce najsłynniejsze są: Kampinoski, Bieszczadzki i Tatrzański.

Podobne prace

Do góry