Ocena brak

Park Narodowy Kakadu

Autor /Wolny Dodano /31.01.2012

W zajmującym powierzchnię 6670 km2 Parku Narodowym Kakadu, znajdują się interesujące obiekty stworzone zarówno przez przyrodę, jak i przez człowieka. W parku położonym na Tery­torium Północnym, 220 km na wschód od Darwin, można podziwiać różnorodne formacje roślinne -od lasów mangrowych i słonych bagien na wscho­dzie po sięgające daleko w głąb lądu lasy eukalip­tusowe, busz i wrzosowiska oraz fragmenty lasów deszczowych. Mokradła są ostoją licznych gatun­ków ptaków wodnych i krokodyli. Łącznie w parku doliczono się 270 gatunków ptaków, 50 gatunków rodzimych ssaków i 75 gatunków gadów.
W Parku Narodowym Kakadu szczególną ochroną objętych jest również 120 stanowisk arche­ologicznych i około 5000 dzieł sztuki, do których należą malowidła ścienne znajdujące się w jaski­niach i na urwistych nadbrzeżnych skałach. Pod koniec XIX wieku teren był dewastowany przez europejskich osadników polujących na krokodyle. Park Narodowy Kakadu powstał w roku 1979. Od tego czasu był dwukrotnie powiększany - w 1985 i 1987 roku. Prawie połowa parku należy do za­mieszkujących te tereny Aborygenów z plemienia Gagudju, którzy uważają tę ziemię za świętą. Gagudju wydzierżawili ten obszar władzom austra­lijskim na założenie parku narodowego, by korzy­stać z rozwoju przemysłu turystycznego. Ciągle jednak Aborygeni mogą współdecydować o dzia­łaniach podejmowanych na tym terenie.
Na terenie parku Kakadu odkryto również złoża cennych surowców mineralnych, między innymi uranu. Jednak wobec sprzeciwu obrońców przyro­dy pozwolenie na eksploatację złoża wydano tylko jednej kopalni.

Podobne prace

Do góry