Ocena brak

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ukształtowanie terenu

Autor /Mscislaw Dodano /29.09.2011

Rzeźba terenu powstała podczas zaniku zlodowacenia środkowopolskiego. Występuje tu duże zagęszczenie różnorodnych form geomorfologicznych tworzących zupełnie młody krajobraz polodowcowy, jednakże bez jezior. Najwyższe wzniesienia przekraczają 200 m npm., przy deniwelacji względnej do 80 m i nachyleniu stoków do 30°, najniżej położone miejsca znajdują się w dolinie Supraśli na poziomie 120 m npm. Duża liczba i powierzchnia form wytopiskowych i szczelinowych wskazuje na odmienne warunki deglacjacji lodowca niż na obszarach sąsiednich.

Podobne prace

Do góry